6 tane örnek yazar mısınız acil lütfen

A. Anadolu’nun konukseverliği çok eskilere dayanır. Bugün de Anadolu’nun birçok köy ve kasabasında ortaklaşa kullanılan köy odalan “misafirhaneler” vardır. Bir konuk geldiği zaman bu odalarda konaklarlardı. Konuklar en iyi şekilde ağırlanmaya çalı- şilırdı. Konuklara kolonya sunmak da günümüzde olduğu gibi geleneklerimizden biriydi. Kolonyadan önce ülkemizde misafir- lere gülsuyu sunulurdu. Ancak gülsuyu eskisi kadar olmasa da kullanılmaya devam etmektedir.

Selamlaşmak, insanlarla iletişimimizin ilk adımıdır. Selam şekli ve dili kişiden kişiye, yöreden yöreye farklılık gösterebilir. “Esen” kelimesi geçmişte daha sık kullanılırdı, “Esen olmak” iyi olmak anlamında kullanılırdı. Günümüzde de “esen kal” ifadesi kullanılmaya devam etmektedir.

Yukarıda 2 aynı paragrafta verilen ifadelere bakılarak kültürel değerlerimizin sürekliliği, değişimi ve farklılık gösterme- si ile ilgili örnekler yazınız.