6.sınıf kesirler

1.tekne A ve B iskelesi arasında, 2.tekne C ve D iskeleleri arasında gidip gelmektedir. Aynı anda A ve C iskelelerinden çıkış yapan bu iki tekne sırasıyla 80 1/4 ve 100 1/2 m yol alıp durmuşlardır. Buna göre 1. teknenin A ve 2. teknenin D iskelesine olan mesafeleri toplamı kaç m’ dir?