500 den küçük olan en büyük doğal sayının 284 fazlası kaçtır

500 den küçük olan en büyük doğal sayının 284 fazlası kaçtır

500 den küçük olan en büyük doğal sayı: 499 dur.

284 fazlası,

499+284=783