5. sınıf fen bilimleri 2.dönem 1. yazılı

Madde ve Değişim konuları ile alakalı yazılıya hazırlık 50 adet soru ve cevap:

  1. Maddenin Hâl Değişimi

Soru 1: Buzun sıcaklığı kaç derecedir?
Cevap: 0 derece Celsius

Soru 2: Katı maddenin hâli hangi özellikleri gösterir?

Cevap: Sabit şekil ve sabit hacim.

Soru 3: Sıvı maddenin hâli hangi özellikleri gösterir?

Cevap: Değişken şekil ve sabit hacim.

*Soru 4: Gaz maddenin hâli hangi özellikleri gösterir?

Cevap: Değişken şekil ve değişken hacim.

Soru 5: Bir katı maddenin erime noktası ne demektir?

Cevap: Bir katı maddenin sıcaklığı, sıvı hale dönüştüğü noktadır.

Soru 6: Su buharının yoğunlaşması ne anlama gelir?

Cevap: Su buharının, sıvı hale dönüşmesi anlamına gelir.

Soru 7: Erime, buharlaşma, yoğunlaşma ve donma olaylarına ne denir?

Cevap: Maddenin hâl değişimi olaylarıdır.

Soru 8: Karın erime olayı hangi hâl değişimiyle açıklanır?

Cevap: Katı halden sıvı hale geçişle açıklanır.

Soru 9: Termometrede yer alan cam kısım hangi madde haldedir?

Cevap: Cam kısım, katı haldedir.

Soru 10: Suyun kaynama noktası kaç derecedir?

Cevap: 100 derece Celsius.

  1. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Soru 11: Maddenin tanınmasında kullanılan özelliklere neler denir?

Cevap: Maddenin ayırt edici özellikleri denir.

Soru 12: Maddenin kütlesi ne anlama gelir?

Cevap: Maddede bulunan kütle miktarının ölçüsüdür.

Soru 13: Madde içindeki boşluklara ne denir?

Cevap: Madde içindeki boşluklara gözenek denir.

Soru 14: Bir maddenin rengi, hangi ayırt edici özelliktir?

Cevap: Görünüm.

Soru 15: Maddeyi oluşturan parçacıkların düzenli bir şekilde dizilmesine ne denir? Cevap: Kristal yapı.

Soru 16: Yoğunluk nedir? Hangi formülle hesaplanır?

Cevap: Maddenin birimi hacim başına kütle olarak ifade edilir. Yoğunluk = Kütle/Hacim.

Soru 17: Su tarafından tutulabilen en büyük madde hangisidir?

Cevap: Şeker.

Soru 18: Maddenin sertliği, hangi ayırt edici özelliktir?

Cevap: Dokunma.

Soru 19: İki farklı maddenin yoğunluğunu karşılaştırmak için hangi araç kullanılır?

Cevap: Tartı.

Soru 20: Maddenin ağırlığı nedir? Hangi birimi kullanırız?

Cevap: Maddede bulunan kütle miktarının yer çekimi tarafından etkilendiği ölçüdür. Birimi gram (g) veya kilogram (kg) olarak ifade edilir.

  1. Isı ve Sıcaklık

Soru 21: Sıcaklık nedir? Cevap: Cisimlerin içinde bulunduğu enerji durumunun ölçüsüdür.

Soru 22: Sıcaklık hangi birimle ölçülür?
Cevap: Celsius veya Fahrenheit derecesi ile ölçülür.

Soru 23: Isı nedir?

Cevap: Cisimler arasındaki enerji transferinin ölçüsüdür.

Soru 24: İki cismin sıcaklıkları eşitse, bu cihazın göstereceği değer nedir?

Cevap: Termometre göstermez, çünkü cisimlerin sıcaklıkları aynıdır.

Soru 25: Sıcaklık değişiminin bir sonucu olarak ne olur?

Cevap: Maddelerde hacim değişimi görülür.

Soru 26: Hangi cisim sıcaktır, buz mu yoksa su mu? Neden?

Cevap: Su sıcaktır, çünkü sıcaklık enerjisi daha yüksektir.

Soru 27: Isının birimi nedir?

Cevap: Kalori veya Joule.

Soru 28: Sıcaklığı artan bir madde nasıl davranır? Cevap: Hacmi genişleyebilir veya uzayabilir.

Soru 29: Sıcaklık ölçmek için hangi alet kullanılır?

Cevap: Termometre.

Soru 30**: Hangi faktörler sıcaklığı etkiler?**

Cevap: Basınç, nem ve rüzgar hızı gibi faktörler.

  1. Isı Maddeleri Etkiler

Soru 31: Bir maddenin sıcaklığı ne kadar artarsa, atacağı ısı miktarı ne şekilde değişir?

Cevap: Artar.

Soru 32: Bir cisim soğuduğunda ne olur?

Cevap: Hacmi küçülür.

Soru 33: Sıcak hava neden yükselir?

Cevap: Daha hafif olduğu için yükselir.

Soru 34: Isıtma cihazları enerjiyi nasıl dönüştürür?

Cevap: Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.

Soru 35: Neden bir metal çubuğun ucu daha sıcaktır?

Cevap: Metal daha iyi bir ısı iletkeni olduğundan, ısı ucu boyunca daha kolay yayılır.

Soru 36: Sıcak su ile soğuk su arasındaki fark nedir?

Cevap: Sıcak su daha fazla termal enerjiye sahiptir ve daha yüksek sıcaklıktadır.

Soru 37: Buza tuz eklemek ne işe yarar?

Cevap: Buzun erime noktasını düşürür ve daha hızlı erimesini sağlar.

Soru 38: Bir cisim soğutulduğunda ne olur?
Cevap: Hacmi küçülür.

Soru 39: Isı, sıcaklık değişimi olmadan da hareket edebilir mi?

Cevap: Evet, ısı sıcaklık değişimi olmadan hareket edebilir.

Soru 40: Hangi madde daha iyi bir yalıtkandır, hava mı yoksa metaller mi?
Cevap: Hava daha iyi bir yalıtkandır.

Soru 41: Sıcaklık arttığında, madde nasıl davranır? Cevap: Hacmi genişler ve yoğunluğu azalır.

Soru 42: Metal tencere neden daha hızlı ısınır?

Cevap: Metal, daha iyi bir ısı iletkenidir ve ısıyı daha hızlı yayabilir.

Soru 43: Hangisi daha yüksek sıcaklığa sahip, ocak mı yoksa soba mı?

Cevap: Her ikisi de aynı derecede sıcaktır. Ancak, ocak daha hızlı ısınabilir.

Soru 44: Isının enerji transferi için kullanılan üç yöntemle nelerdir?
Cevap: İletim, konveksiyon ve radyasyon.

Soru 45: Bir demir parçasına dokunduğunuzda sıcak gelirse, ne olur?
Cevap: Demir, ellerinizin sıcaklığına ulaştığından daha sıcaktır.

Soru 46: Hava, ısıyı hangi yöntemle aktarır?
Cevap: Konveksiyon.

Soru 47: Radyatörler nasıl çalışır? Cevap: Radyatörler, sıcak suyun veya havanın çevreye ısı transfer etmesini sağlar.

Soru 48: Isıtma cihazları neden evlerde kullanılır? Cevap: Soğuk havalarda evleri ısıtmak için kullanılır.

Soru 49: Plastik, köpük ve kağıt neden iyi yalıtkanlardır? Cevap: Çünkü havayı hapsederek ısıyı daha az iletebilirler.

Soru 50: Su, ısıyı nasıl taşır? Cevap: Su, konveksiyon yoluyla ısıyı taşır.

20 Adet Yazılıya hazırlık soruları

  1. Maddenin Hâl Değişimi

Soru 1: Hangisi bir gazın sabit şekil ve hacim özelliğinin açıklamasıdır?
A) Katının özelliği B) Sıvının özelliği C) Gazın özelliği D) Plazmanın özelliği

Cevap: C) Gazın özelliği

Soru 2: Sıcaklığı artan bir maddenin ne olur?

A) Yoğunluğu artar B) Yoğunluğu azalır C) Hacmi azalır D) Hacmi genişler

D) Hacmi genişler

Soru 3: Bir katı maddenin sıvı hale dönüşmesi ne olayıdır?

A) Buharlaşma B) Yoğunlaşma C) Erime D) Donma

C) Erime

Soru 4: Sıvıların değişken şekil ve sabit hacim özelliği hangisine aittir?

A) Katı maddeler B) Sıvı maddeler C) Gaz maddeler D) Plazma B) Sıvı maddeler

Soru 5: Su buharının yoğunlaşması ne şekilde açıklanabilir?

A) Sıvıdan gaz haline geçme B) Gazdan sıvı haline geçme C) Katıdan sıvı haline geçme D) Sıvıdan katı haline geçme

B) Gazdan sıvı haline geçme

  1. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Soru 6: Maddeyi oluşturan parçacıkların düzenli bir şekilde dizilmesine ne denir?
A) Amorf yapı B) Kristal yapı C) Katı yapı D) Sert yapı

B) Kristal yapı

Soru 7: Yoğunluk hangi formülle hesaplanır?

A) Kütle / hacim B) Hacim / yoğunluk C) Yoğunluk / kütle D) Yoğunluk * hacim

A) Kütle / hacim

Soru 8: Hangisi maddenin dokunma özelliğidir?

A) Rengi B) Şekli C) Sertliği D) Yapısı

C) Sertliği

Soru 9: Maddenin ağırlığı nedir?

A) Maddede bulunan kütle miktarının yer çekimi tarafından etkilenmesi
B) Maddede bulunan hacmin yer çekimi tarafından etkilenmesi
C) Maddede bulunan yoğunluğun yer çekimi tarafından etkilenmesi
D) Maddede bulunan sıcaklığın yer çekimi tarafından etkilenmesi

A) Maddede bulunan kütle miktarının yer çekimi tarafından etkilenmesi

Soru 10: Hangi madde daha iyi bir yalıtkandır?

A) Hava B) Su C) Metal D) Cam

A) Hava

  1. Isı ve Sıcaklık

Soru 11: Sıcaklık birimi nedir?

A) Kelvin B) Joule C) Kalori D) Fahrenheit veya Celsius derecesi

D) Fahrenheit veya Celsius derecesi

Soru 12: Isı transferinin üç yöntemi nelerdir?

A) İletim, konveksiyon ve yayılma B) İletim, konveksiyon ve radyasyon C) İzolasyon, konveksiyon ve radyasyon D) İzolasyon, konveksiyon ve yayılma

B) İletim, konveksiyon ve radyasyon

Soru 13: Hangisi sıcak havanın yükselmesine neden olur?

A) Daha ağır olması B) Daha soğuk olması C) Daha yoğun olması D) Daha az nemli olması

B) Daha soğuk olması

Soru 14: Hangi malzeme daha iyi bir ısı yalıtımı sağlar?

A) Metal B) Cam C) Taş D) Köpük

D) Köpük

Soru 15: Hangisi sıcak su ile soğuk su arasındaki farktır? A) Sıcak su daha yoğundur B) Sıcak su daha az yoğundur C) Soğuk su daha yoğundur D) Soğuk su daha az yoğundur.

B) Sıcak su daha az yoğundur

  1. Kimyasal Değişim

Soru 16: Bir kimyasal değişimi çağrıştıran olay hangisidir?

A) Su buharının soğuması B) Demirin paslanması C) Buzun erimesi D) Altının erimesi

B) Demirin paslanması

Soru 17: Hangisi bir elementin sembolüdür?

A) Co B) Cn C) Cr D) Cs

A) Co (Kobalt)

Soru 18: Hangisi bir bileşiğin formülündeki sayısal alt indekstir?
A) Atom numarası B) Atom ağırlığı C) Elektron sayısı D) Mol sayısı
D) Mol sayısı

Soru 19: Hangisi kimyasal bir reaksiyonu hızlandıran faktörlerden biri değildir?

A) Yüzey alanı B) Sıcaklık C) Basınç D) Renk
D) Renk

Soru 20: Hangisi bir redoks reaksiyonudur?

A) Sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin nötralizasyonu B) Bakır sülfat ve sodyum hidroksit reaksiyonu C) Bakırın havada paslanması D) Demirin korozyonu

D) Demirin korozyonu