483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır

483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır

483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır

Cevap: 483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamını hesaplayalım;

  • Tekrar eden rakam 8 dir.

  • 8 rakamı 10.000’lik basamaktadır. 8x10.000=80.000

  • 8 rakamı 8x100=800

  • Toplamı 80.800

Cevap= 80.800 dir.