450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz

450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz

450 sayısının asal çarpanları bulalalım,

450 I 2
225 I 3
75 I 3
25 I 5
5 I 5
1

Buradan asal çarpanlar 2,3 ve 5 tir.

450=2.3².5²