4200 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi 8 lle bölü- nürken

1
20
4200 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi 8 lle bölü-
nürken 5 Be bölünmer?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 E) 7

Soruda tazan 8 mi 6 tımı