4. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 120 cevapları

  1. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 120 cevapları

4. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 120 cevapları

  1. ETKİNLİK: Metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.

Soru: Cezeri nerede basmühendis olarak çalışmıştır?

Cevap: Cezeri Artuklu Devleti’nin sarayında başmühendis olarak çalışmıştır.

Soru: Cezeri’nin namaz saati nasil çalışıyordu?

Cevap: Içi suyla dolan kâse tamamen dolduğunda kendisine bağlı olan ipi çekiyordu. Ip her çekildiğinde ufak toplar ejderhanın ağzına düşüyor ve sistem bu şekilde çalışmaya başlıyordu.

  1. ETKİNLİK: Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

KONU

Cezeri

ANA FİKİR:

Cezeri, dönemin de teknolojik yetersizliklere rağmen bunu önemsemeyip zekası ve azmi sayesinde yaşadığı dönemim ilerisinde icatlar yapmıştır. Bu da bize zeka ve azmin ne kadar önemli olduğunu kanıtlamıştır.

  1. ETKİNLİK:/ Metni koyu yazılı kelimeleri dikkate alarak tekrar okuyunuz. Bu kelimeler, anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamış mı? Açıklayınız. Bu ifadelerden ikisini birer cümlede kullanınız.

Kelimeler anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Metinde bu kelimeler kullanılarak okuyucunun dikkatini çekmesi sağlanmıştır.

Cümleler:

→ Derslerinde çok başarılı olan Ahmet aynı zamanda katıldığı spor müsabakalarında da madalyalar kazanıp hepimizi gururlandırıyordu.

→ Hergün saatlerce bilgisayarda oyun oynuyordu. Bu nedenle derslerinde başarılı olamıyor, arkadaş- ları ile sosyalleşemiyordu.