4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı

4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı soruları cevap anahtarlı:

A) Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.(10 puan)

1- (……) Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.

2- (……) Devlet yurttaşlarının refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla görevlidir.

3- (……) Aynı yurdu paylaşan insanlar, birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyarlar.

4- (……) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir.

5- (……) Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallara gerek yoktur.

6- (……) Yaşadığımız toplumda yazılı kurallara uyulmaması durumunda, yasal yaptırımlar uygulanır.

7- (…) Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir.

8- (……) Yazılı olmayan kurallara uymamıza gerek yoktur.

9- (……) İnsanların birbirinin hak ve özgürlüklere saygı duyması anlaşmazlıklara neden olur.

10- (……) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmalıdır.

B) Boş bırakılan yerlere, uygun kelimeleri yazarak cümleleri tamamlayınız.(20 puan)

mülteci devlet dışlanma haksızlıklar adalet ceza
haymatlos yasalarla gönüllülük ayrımcılık saygılı

1- Zulüm ve baskı nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilere ………………… denir.

2- Okulda yazılı olmayan kurallara uymadığımızda …………………. yaptırımıyla karşılaşabiliriz.

3- ……………… insanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır.

4- Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çalışanları ………………………… esasıyla çalışır.

5- Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan kişilere …………………… denir.

6- Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar …………… verir.

7- Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları …………………… belirlenmiştir.

8- Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve ………………… olmalıdır.

9- Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda ……………………… engellenir.

10- Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerden dolayı ……………………… yapılamaz.

C) Aşağıda verilen ifadelerin hangi tür kural olduğunu “X” ile işaretleyiniz. (10 puan)

Kurallar	Yazılı Kurallar	Yazılı Olmayan Kurallar
 1. Verdiği sözü tutmak		
  
 2. Biri ile konuşurken sözünü kesmemek		
  
 3. Okula zamanında gitmek		
  
 4. Hapşırırken ağzını kapatmak		
  
 5. Vergi vermek		
  
 6. Aşağılayıcı konuşmamak		
  
 7. Askere gitmek		
  
 8. Ağızda lokma varken konuşmamak		
  
 9. Askere uğurlama töreni yapmak		
  
 10. Trafik kuralları		
  

F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her soru 5 Puan)

1- Kurallar olmazsa aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Toplumda kargaşa oluşur.
B) Haklarımız çiğnenir.
C) Adalet ve eşitlik daha kolay sağlanır.
D) Yaşamak daha zor bir hale gelir.

2- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı sorumluluklarından biridir?

A) Bir işte çalışarak para kazanmak.
B) Askerlik görevini yerine getirmek.
C) Spor yapmak.
D) Seyahat etmek.

3- Bir yerin yurt olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) İnsanların aynı kültürü yaşaması
B) Üzerinde yaşanan toprak parçası olması.
C) Birlikte ve barış içinde yaşanması.
D) Herkesin aynı dine inanması.

4- Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir?

A) Eğitim B) Sağlık
C) Güvenlik D) Eğlence

5- Tartışmanın doğal olması kadar, uzlaşamamak da doğaldır. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

A) Susup oturmak
B) Birlik olup kavga etmek
C) Hukuki yollara başvurmak
D) Kendi başımızın çaresine bakmak

6- Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir?

A) Büyüklerin elini öpmek
B) Askere gitmek
C) Vergi vermek
D) Trafik kurallarına uymak

7- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?

A) İlkokul B) Devlet Hastanesi
C) Alışveriş Merkezi D) Sağlık Ocağı

8- Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında uyumlu yaşamak için gereken davranışlardandır?

A) Birbirimizi sürekli öğretmene şikayet etmek.
B) Oyunda kazanan tarafı tebrik etmek.
C) Birbirimize bağırmak.
D) Haksız bile olsa arkadaşımızı korumak.

9- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?
I. Toplumsal uyum artar.
II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.
III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.
IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) III ve IV

10- “Hukukun üstünlüğü” ne demektir?

A) Hukuk kuralları insanlara ceza vermelidir.
B) Hukuk önünde tüm yurttaşlar eşittir.
C) Hukuk kurallarına bazen uyulmayabilir.
D) Devletin kurallarına sadece fakirler uymalıdır.

11- Yaşadığı yeri temiz tutan, kirletmeyen, doğal varlıklara zarar vermeyen ve doğal kaynakları bilinçli kullanan Zeynep, hangi sorumluluğunu yerine getirmektedir?
A) Kendisine karşı sorumluluğunu
B) Arkadaşlarına karşı sorumluluğunu
C) Ailesine karşı sorumluluğunu
D) Çevreye karşı sorumluluğunu

12- Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?
A) Mehmetçik Vakfı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Ekonomi Bakanlığı

Cevap:

A) Doğru/Yanlış Soruları:

1- Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D 8- Y 9- Y 10- D

B) Boşluk Doldurma Soruları:

1- Mülteci 2- Ceza 3- Adalet 4- Gönüllülük 5- Haymatlos 6- Ceza 7- Yasalarla 8- Saygılı 9- Ayrımcılık 10- Dışlanma

C) Kural Türleri Sorusu:

Kurallar	Yazılı Kurallar	Yazılı Olmayan Kurallar

X X


2. ```
 X				X

X


4. ```
 X				X

X


6. ```
 X				X

X X


8. ```
 X				X
 1. 			X
  

10. X X

D) Çoktan Seçmeli Soruları:

1- C 2- B 3- D 4- D 5- C 6- A 7- C 8- B 9- D 10- B 11- D 12- A