4 kök 3 kaçtır? 4 kök 3 değeri nedir

4 kök 3 kaçtır? 4 kök 3 değeri nedir

4 kök 3 kaçtır? 4 kök 3 değeri nedir

Cevap: 4 kök 3 ifadesi, 4 ile kök 3’ü çarparak elde edilen bir sayıdır. Kök 3, yaklaşık olarak 1.732 olarak hesaplanabilir. Bu nedenle, 4 kök 3, 4 x 1.732 = 6.928’e yaklaşık olarak eşittir. Sonuç olarak, 4 kök 3 yaklaşık olarak 6.928’dir.