4 der ritmik sayma 100 e kadar

4 der ritmik sayma 100 e kadar

4 der ritmik sayma 100 e kadar.

Cevap: 4 er 4 er ritmik sayma demek her bir sayıyı 4 er artarak saymak demektir.

4der ritmik sayma 100 e kadar:

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100.