4 Büyük Kitap ve Peygamberleri ve Dinleri

4 büyük kitap ve peygamberleri ve dinleri

4 büyük kitap ve peygamberleri, dinleri

  • TEVRAT: Tevrat Hz. Musa’ya verilmiş. İsrailoğulları topluluğuna gönderilmiştir. Tevrat , Yahudilik dininin kutsal kitabıdır.
  • ZEBUR: Tevrat tahrip edildiği için Zebur gönderilmiştir. İsrailoğulları topluluğuna gönderilmiştir.
  • İNCİL: Hz. İsa’ya verilmiştir. Hristiyan dininin kutsal kitabıdır.
  • KURAN-I KERİM: Hz. Muhammed’e verilmiştir. İslam dininin kutsal kitabıdır.