324,167 ondalık gösteriminde 1 rakamının basamak değeri kaçtır?

324,167 ondalık gösteriminde 1 rakamının basamak değeri kaçtır?

324,167 ondalık gösteriminde 1 rakamının basamak değeri kaçtır?

Cevap: 324,167 ondalık gösteriminde 1 rakamının basamağı 10^{-1} dir. Basamak değeri ise,

1.10^{-1}=1/10=0,1 dir.