3 onluk ve 5 birlikten oluşan doğal sayının yuvarlandığı en yakın onluk kaçtır

3 onluk ve 5 birlikten oluşan doğal sayının yuvarlandığı en yakın onluk kaçtır

3 onluk ve 5 birlikten oluşan doğal sayının yuvarlandığı en yakın onluk kaçtır

?

soruyu çözerken onluk ve birlikleri ayrı ayrı hesaplayalım.Sonra bunları toplayalım.

  • 3 onluk=3.10=30
  • 5birlik= 5.1=5

Buradan cevap 30+5=35 dir.