3 kg elma 18 lira ise elmanın kg'ı kaç liradır?

3 kg elma 18 lira ise oielmanın kg’ı kaç liradır?

20 inç 50,8 cm ise 1 inç kaç cm’dir?

A) 5 C) 7

D) 8

A) 2,54

C)2,50

B) 2,52

D) 2.48

  1. 2 kg çilek ile 3 kg muz, 4 kg muz ile 6 kg portakal alınabil- mektedir. Portakalın kg’i 8 lira ise çile-

ğin kg’ı kaç liradır?

A) 12

B) 14 D) 18

C) 16

  1. Ayten bir haftada 315 soru çöz- müştür.

Buna göre Ayten günde orta- lama kaç soru çözmüştür?

  1. 5 saatte 325 sayfa okuyan bir kişi saatte kaç sayfa oku. muştur?

  2. 125 gramı 20 lira olan fistiğin kilogramı kaç liradır?

A) 55 C) 65

B) 60 D) 70

A) 120

C) 160

B) 140

D) 180

B) 44 D) 46

3kg elma 18 lira 1kg elma bunun 3 te biri yani 18÷3=6 lira dır. @Hiranur