3 katı 75 olan sayının 5 katı kaçtır

3 katı 75 olan sayının 5 katı kaçtır

3 katı 75 olan sayının 5 katı kaçtır?

Cevap: 3 katı 75 olan sayı 25 tir. Bu sayının 5 katı 5.25=125 dir.