3 katı 54 olan sayının yarısı kaçtır?

3 katı 54 olan sayının yarısı kaçtır?

3 katı 54 olan sayının yarısı kaçtır? Sorusunun cevabı.

Cevap: 3 katı 54 olan sayı, 3x = 54 şeklinde ifade edilebilir, burada “x” bilinmeyen bir sayıdır.

Bu denklemi çözersek, x = 54/3 = 18 elde ederiz.

Bu sayının yarısı ise 18/2 = 9’dur.

Yani, 3 ile çarpımı 54 olan sayının yarısı 9’dur.