3 destenin 5 eksiği kaç olur?

3 destenin 5 eksiği kaç olur?

1 Like

3 destenin 5 eksiği kaç olur?

1 deste= 10 adettir

3 deste= 3.10=30 adet

5 eksiği= 30-5=25