3 basamakli 3 carpanli sayilsr

Şifre:
Aselsan mühendisleri tarafından, yerli ham maddelerle üretilen askeri telsizlerimizin yazılımları yine
Aselsan mühendisleri tarafından yazılmıştır.
Telsizi üreten mühendisler telsizin düşman birlikleri tarafından dinlenmesini engellemek için telsizi
şifrelemek istiyorlar. Telsiz için üretilecek şifre ile ilgili bilgiler;
Şifre 3 basamaklı bir doğal sayıdır.
Şifrenin pozitif çarpan sayısı üçlür.
Yukandaki bilgilere göre kaç farklı şifre oluşturulabilir?
A) 5
B) 6
C17
D1 8