3 ay kaç gün dür? Hesaplayınız

3 ay kaç gün dür? Hesaplayınız

3 ay kaç gün dür? Hesaplayınız

Cevap: Bir ay 30 gündür. 3 ay ise 30 un üç katına eşittir. Buna göre cevap,
3 ay kaç = 3.30= 90 gün dür.