21 ile 38 arasındaki asal sayıların toplamını bulunuz

21 ile 38 arasındaki asal sayıların toplamını bulunuz

21 ile 38 arasındaki asal sayılar 23,29,31 ve 37 dir. Bu sayıların toplamı ise,

23+29+31+37=120 dir.