2021³+2022² Toplamının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır

2021³+2022²
Toplamının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır

9 ile bölünebilme Kuralı

Rakamlarının sayı değerleri toplamı 9 un katı olan doğal sayılar 9 a bölünebilir.

Bir sayının 9 a bölümünden kalan, bu sayının rakamlarının toplamının 9 a bölümünden kalana eşittir

  • 2021 rakamları toplamı = 5 , 9 ile bölümünden kalan 5 tir. Küpü olduğu için 5^3=125 , 125 in rakamları toplamı 8 dir. Yani 2021^3 ün 9 ile bölümünden kalan 8 dir.

  • Aynı işlemleri 2022^2 için yaparsak sonucu 0 buluruz.

  • 8+0=8

Cevap: 8