2017 Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkeme- sine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- tir?

Soru Fotoğrafı:

Soru Açıklaması:Vatandaşlık(Anayasa) Tarama testi - 1 9.sorunun cevabını ve nedenini yazabilir misiniz?

Doğru Cevap: Bilinmiyor

 1. 2017 Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkeme-
  sine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
  tir?
  A) Anayasa Mahkemesi 15 asıl üyeden oluşur.
  B) Bazı üyelerini çeşitli organların mensupları ara-
  sından cumhurbaşkanı seçer.
  C) Anayasa Mahkemesi başkanını cumhurbaşkanı
  seçer.
  D) Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurun-
  ca emekliye ayrılırlar.
  E) Anayasa Mahkemesi üyeliğinin başka bir sebeple
  sona ermesine üye tam sayısının salt çoğunluğu
  ile karar verilir.
  KPSS BİLGİ KAYNAĞI : ANAYASA

2017 Anayasa Değişiklikleri ile Anayasa mahkemesi üye sayıları:

2017 yılında yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı on beşe (15) düşürülmüştür.

Aynı değişiklik ile Genel Kurulun, Başkan veya Başkanvekilinin başkanlığında on üye ile toplanacağı, Bölümlerin üye sayısı ise altı olarak düzenlenmiştir.

Anayasa Başkanını kim seçer

Burada C* şıkkı yanlıştır. Başkanı Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için seçilir.

1 Like