2 soruyu da çözerseniz mutlu olurum

6
Y
77

-2<x≤1
1
olduğuna göre, x2 - 4x ifadesinin alabileceği
kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 15 B) 16 C) 30 D) 32 E) 35
Bir yayın uzunluğu durgun haldeyken (3x + 5) cm,
çekildiğinde ise (5x-17) cm olduğuna göre, x in
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
3x + 5
-2
34.
5