2 ağustos 1960 tarihinde hangi kanun çıkarılmıştır

2 ağustos 1960 tarihinde hangi kanun çıkarılmıştır

2 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye’de çıkarılan önemli bir kanun, 1960 Anayasası’dır. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci anayasasının kabul edildiği tarihtir. 1960 Anayasası, 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen askeri darbenin ardından hazırlanan ve Türkiye’nin siyasi yapısını yeniden düzenleyen bir anayasadır. Bu anayasa, 27 Mayıs Darbesi sonucu kurulan Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından hazırlanmış ve 9 Temmuz 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1960 Anayasası, Türkiye’nin siyasi sistemini parlamenter-demokratik bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemiş ve birçok temel hak ve özgürlüğü güvence altına almıştır. Ayrıca, bu anayasa Türkiye’de çok partili sistemi yeniden kurarak siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetlerini düzenlemiştir.