2.9^x 3^{x-1}-2 ifadesinin çarpanlanından biri aşağıdakilerden han- gisidir?


Soruyu çözemedim

2.9^x -3^{x-1}-2
ifadesinin çarpanlanından biri aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 2.3-1
D) 3*-
B) 3*-1
C) 3-2
E) 23¹-1

Cevap:

3^x=a ise bunu ifade de yerine yazarsak,

2.a^2-3a-2=(2a+1).(a-2)=(2.3^x+1)(3^x-2) bulunur. @Sema44