1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi pozitif durum hakların- dandır?

EKPSS VATANDAŞLIK(ANAYASA) Tarama Testi - 2 2.sorunun cevabını ve nedenini yazabilir misiniz?

Cevap: Bilinmiyor

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve
  hürriyetlerden hangisi pozitif durum hakların-
  dandır?
  A) Süreli ve süresiz yayın hakkı
  B) Bilim ve sanat hürriyeti
  C) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
  D) Sosyal güvenlik hakkı
  E) Kamu hizmetlerine girme hakkı