1924 anayasası ne zaman kabul edildi

1924 anayasası ne zaman kabul edildi

1924 anayasası ne zaman kabul edildi

Cevap:

1924 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Bu anayasa, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra hazırlanan ilk anayasadır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son anayasası olan 1876 Kanun-i Esasi’sinin yerine geçmiştir. 1924 Anayasası, ülkenin kuruluş felsefesi olan laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerini de içermekteydi. Ayrıca, bu anayasa ile kadınların seçme ve seçilme hakkı da tanınmıştır. 1924 Anayasası, Türkiye’de yürürlükte kaldığı dönemde birçok kez değiştirilmiş ve güncellenmiştir. Ancak, 1960 darbesi sonrasında hazırlanan yeni anayasa ile yürürlükten kalkmıştır.