17 şubat 4 mart 1923 alınan kararlar nelerdir? İzmir iktisat kongresi'nde alınan kararlar

17 şubat 4 mart 1923 alınan kararlar nelerdir? İzmir iktisat kongresi’nde alınan kararlar

17 şubat 4 mart 1923 alınan kararlar nelerdir? İzmir iktisat kongresi’nde alınan kararlar

Cevap:

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve modernleşmesi için önemli kararların alındığı bir etkinlikti. Kongrede alınan bazı kararlar şunlardır:

  • Üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için tarım ve sanayi sektörlerinde modern teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
  • Yeni fabrikaların açılması ve üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi hedeflendi.
  • Tarım sektöründe verimliliği artırmak için toprak reformu yapılması ve çiftçilere kredi imkanları sağlanması kararı alındı.
  • Eğitim seviyesinin yükseltilerek nitelikli işgücü yetiştirilmesine önem verilmesi gerektiği vurgulandı.
  • Sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinde çalışanların haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

İzmir İktisat Kongresi’nin alınan kararlarla birlikte Türkiye’nin ekonomik gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğu kabul edilir.