150 çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerinde kaç ilk yardımcı bulunması gerekir?

150 çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerinde kaç ilk yardımcı bulunması gerekir?

150 çalışanı bulunan çok tehlikeli iş yerlerinde kaç ilk yardımcı bulunması gerekir?

Cevap: Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, çok tehlikeli iş yerlerindeki ilk yardım hizmetlerinin düzenlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen "İlk Yardım Yönetmeliği"ne göre yapılır. Bu yönetmelikte, iş yerlerindeki çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bağlı olarak ilk yardımcı sayısı belirlenmiştir.

Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan sayısına göre ilk yardımcı sayıları aşağıdaki şekildedir:

Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 kişiye 1 işk yardımcı olması gerekir. 150 çalışan ise 15 işk yardımcı gerekir