15 sayısının 7 katı ile 30 sayısının 3 katının farkı kaçtır?

15 sayısının 7 katı ile 30 sayısının 3 katının farkı kaçtır?

15 sayısının 7 katı ile 30 sayısının 3 katının farkı kaçtır?

Cevap: 15 sayısının 7 katı: 15 x 7 = 105
30 sayısının 3 katı: 30 x 3 = 90

Bu iki sayının farkı, 105 - 90 = 15’tir.