142 gün kaç ay dır?

142 gün kaç ay dır? Yüz kırk iki gün kaç ay dır?

142 gün kaç ay dır? Yüz kırk iki gün kaç ay dır? Sorusunun cevabı.

Cevap: 1 ay 30 gün olduğundan 142 gün 3 ay 22 gün dür.

4 ay 22 gundur