14 fazlası 37 olan sayının 23 eksiği kaçtır?

14 fazlası 37 olan sayının 23 eksiği kaçtır?

14 fazlası 37 olan sayının 23 eksiği kaçtır?

Cevap:

14 fazlası 37 olan sayı= 37-14=23,

Bu sayının 23 eksiği= 23-23=0 dır.

Cevap: 0