132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz

132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz

132 sayısının asal çarpanlarını bulalım,

132 l 2

66 l 2

33 l 3

11 l 11

1

Buradan 2,3 ve 11 dir.