12.sınıf sorusu Tarih

Mihael Gorbaçov’un “Her ulus istediği kalkınma yo- lunu seçme, kendi kaderini tayin etme, topraklarını ve insan kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına sa- hiptir.” açıklamasının etkisi ile 1989’da ortaya çıkan Kadife Devrimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde

görülmüştür?

A) Yugoslavya B) Çekoslavakya C) Polonya

D) Bulgaristan

E) Yunanistan