12 öğrencinin her sırada eşit sayıda öğrenci olmak üzere kaç farklı sayıda sıra oluşturabileceğini belirleyiniz

12 öğrencinin her sırada eşit sayıda öğrenci olmak üzere kaç farklı sayıda sıra oluşturabileceğini belirleyiniz.

12 öğrencinin her sırada eşit sayıda öğrenci olmak üzere kaç farklı sayıda sıra oluşturabileceğini belirleyiniz.

Cevap: 12 öğrencinin her sırada eşit sayıda öğrenci olacak şekilde kaç farklı sayıda sıra oluşturabileceğinizi hesaplamak için öğrencilerin sayısını bölen pozitif bölenleri bulmanız gerekmektedir. Bu pozitif bölenler, her sıradaki öğrenci sayısını temsil eder.

12 sayısının pozitif bölenleri şunlardır: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12.

Bu bölenler, her sıradaki öğrenci sayısını temsil eder. Örneğin, 12 öğrenciyi 2’şerli sıralara bölebiliriz (2 öğrenci 2 öğrenci yan yana oturur), 3’erli sıralara bölebiliriz (3 öğrenci 3 öğrenci yan yana oturur), ve benzer şekilde diğer bölenlere göre sıralar oluşturabiliriz.

Yani, 12 öğrenciyi her sırada eşit sayıda öğrenci olacak şekilde toplam 6 farklı sayıda sıra oluşturabilirsiniz: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12.