12 imamın masum olduğuna inanmayı imanın şartını kabul eden mezhep verilenlerden hangisidir?

12 imamın masum olduğuna inanmayı imanın şartını kabul eden mezhep verilenlerden hangisidir?

a. haniflik,
b. caferilik,
c. şafilik,
d. maliklik​

12 imamın masum olduğuna inanmayı imanın şartını kabul eden mezhep verilenlerden hangisidir?

Cevap: 12 imamın masum olduğuna inanmayı imanın şartını kabul eden mezhep Caferilik tir.