113 < A < 117 sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

113 < A < 117 sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

113 < A < 117 sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

Cevap: Bu sıralama içerisinde olan sayılar 114,115,116 dır. Bu sayıların toplamı,

114+115+116=345