110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır?

110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7

Cevap:
110 sayısının bölenlerini bulmak için öncelikle 110 sayısının çarpanlarına bakalım:

110 = 1 x 110
110 = 2 x 55
110 = 5 x 22
110 = 10 x 11

Bu çarpanları kullanarak 110 sayısının bölenlerini hesaplayabiliriz:

1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 ve 110 dır.

Bu bölenler arasında 1, 2, 5 rakamdır. Yani 3 tanedir