11. sınıf Tefsir 4. ünite değerlendirme soruları

11.sınıf tefsir 4. ünite değerlendirme soruları ve cevapları

Cevaplar:

1.soru: Haşr sûresinde geçen Allah’ın (c.c)
isimlerini yazınız.

 • Er-Rahman
 • Er-Rahî m
 • E l-Melik
 • El- K uddûs
 • Es-Selâm
 • El-Mü’min
 • El-Müheymin
 • El-Azîz
 • El-Cebbâr
 • El-Mütekebbir
 • El-Hâlık
 • El-Bâri
 • El-Musavvir
 • El-Hakîm

2.soru: Kuran-ı kerimi anlamak anlatılmak istenenleri tüm yönleri değerlendrimek açısından oldukça önemlidir. Anlatılanları Daha derinlemesine düşünürek daha düzgün bir şekilde yorumlayabiliriz.

3.Soru: Dünya, üzerindeki her şeyle birlikte dönmekte ve Allah’ı zikretmektedir anlamı çıkarabiliriz.