11.Sınıf Kimya Soru

200 mL 0,4 M CaCl₂ çözeltisine 2,22 gram CaCl2 katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan Çözeltideki CI iyonunun molar derişimi kaç olur? (CaCl2: 111 g/mol)