11.sinif fizik

23:04 P
Bitti
s
E
P
TT
A) 2 B) 3
DL
Metin düzenleyici
Ĉ
M N
Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız MN bölümü sür-
tünmelidir. P noktasından E kinetik enerjisiyle geçen m
kütleli cisim T noktasına kadar çıkıp geri dönerek M nok-
tasında duruyor.
Buna göre, cismin E kinetik enerjisi kaç mgh dir?
(g: yerçekim ivmesidir.)
C) 4
Tabla
R
2h
✓X
h
mocam macunu
D) 5
T
Resmi düzenle

m
yatay
Şekil 1
Bir esnek yay Şekil I deki gibi durmaktadır. Tabladan h
yüksekliğindeki m kütleli cam macunu serbest bırakıldı-
ğında, tablaya yapışıyor ve yay, Şekil II deki gibi x kadar
sıkışıyor.
4.5G
Şekil II
Bu yayın k esneklik sabiti aşağıdaki eşitliklerden
hangisiyle hesaplanabilir? (g yerçekimi ivmesidir.
Enerji kaybı olmadığı varsayılacaktır.)
VPN 67
Formu Doldur
E) 6
1999 ÖSS
ci
+
Açıklama