11 kimya koligatif özellikler

500 g suda 0,2 mol NaCl çözünmesiyle oluşan çözel-
tinin normal basınçta kaynama noktası 100 + 4x °C
dir.
800 g suda 0,2 mol Na3PO4 tuzunun çözünme-
siyle oluşan çözeltinin normal basınçta kayna-
ma noktası kaç °C’dir?
A) 100 + x
B) 100 + 2x
D) 100 + 4x
C) 100+ 3x
E) 100 + 5x