100 eksiği 20 olan sayının 30 fazlası kaçtır

100 eksiği 20 olan sayının 30 fazlası kaçtır

100 eksiği 20 olan sayı 120 dir. Bu sayının 30 fazlasını bulalım.

120 nin 30 fazlası= 150

Cevap: 150