10 tane deyim ve anlamları kısa odev

10 tane deyim ve anlamları kısa odev

10 tane deyim ve anlamları kısa odev

Cevap: Tabii, işte verdiğiniz deyimlerin anlamları:

  1. Abuk sabuk konuşmak: Anlamsız veya mantıksız şeyler söylemek.

  2. Ağırdan almak: Bir işi yavaşça veya isteksizce yapmak, acele etmemek.

  3. Buz tutmak: Bir şeyin donması veya soğuması anlamında kullanılır.

  4. Dağ doğura doğura fare doğurdu: Çok zor ve uzun süren bir işin sonucunda çok basit bir sonuç elde etmek.

  5. Ekmek elden su gölden: Kolayca elde edilen şeyler anlamında kullanılır.

  6. El çabukluğu: İşleri hızlı ve çabuk yapma yeteneği.

  7. Elden ayaktan düşmek: Hastalanmak veya yorgun düşmek.

  8. Kabına sığmamak: Kendini beğenmiş olmak, büyüklenmek.

  9. Parmağı ağzında kalmak: Bir konu hakkında konuşmak veya söylemek istememek.

  10. Sağ gözünü sol gözünden sakınmak: Bir şeyi gizlemek veya gözlerden uzak tutmaya çalışmak.

Bu deyimler, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan ifadelerdir ve genellikle günlük konuşmalarda veya yazılarda karşımıza çıkar. Her bir deyim, belirli bir durumu veya davranışı anlatmak için kullanılır.