10. Sınıf Biyoloji Bakarsanız sevinirim

15:45

Mayoz bölünme 2.pdf
ileri doğrudur?
3) I ve III
e,
C) III ve IV
E) II, III ve IV
ayoz hem de mitoz bölünme
ktedir.
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Yumurta
ana hücresi
2n
C) I ve II
Sperm
ana hücresi
2n
ndan hangilerine sahip ola-D)
11
Yumurta
Sperm
Zigot
III (2n)
IV
Birey
2n
Eşeyli üremenin özetlendiği yukarıdaki şema-
ya göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. ve II. olaylar kalıtsal çeşitliliğe neden olur.
B) III. olay sonucu oluşan hücre bölünme yetene-
ğine sahiptir.
C) IV. olayda hücre sayısı artar.
IV. olayda hücrelerde tetrat oluşumu görülür.
E) 1. ve II. olaylar hayvanlarda genellikle hayatın
belli bir döneminde görülür.
Mayoz bölünme sırasında aşağıdaki olaylardan
A
2n=12 kromozomlu bir hücrenin may
si sırasında DNA miktarının değişimi
miştir.
4X
DNA miktarı
2X
KHAN
X
A B C D E
Buna göre,
I. A evresi interfazdır.
II. Cross over B evresinde gerçekles
III. C ve E evreleri sitoplazma bölünn
IV. Homolog kromozomlar D evresind
ayrılır.
ifadelerinden hangileri söylenebili

IV.olayda 2n kromozomlu hücreden yine 2n kromozomlu hücrenin oluşumu yani kromozom sayısının değişmememesi mitoz bölünme geçirdiğini gösterir. Tetrat oluşumu ise mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirine sarılarak oluşturduğu dörtlü yapılardır dolayısıyla mitozda görülmez. Bu yüzden cevap D dir