10 katı 50 olan sayı ile 10 katı 30 eden sayının çarpımı kaçtır

10 katı 50 olan sayı ile 10 katı 30 eden sayının çarpımı kaçtır

10 katı 50 olan sayı ile 10 katı 30 eden sayının çarpımı kaçtır?

Cevap: 10 katı 50 olan sayı: 50/10=5 tir.

10 katı 30 eden sayı: 30/10=3,

Bu sayıların çarpımı 5.3=15 tir