1. Sorudaki b ve c şıklarına bakarmisinız Ayrıntılı anlatarak çözer misiniz

Aşağıda verilen açık önermelerin doğruluk kümelerini bulunuz.