1 saate lazim

Zeynep yukarıda boyutları verilen dikdörtgen şeklin deki sarı ve pembe renkli kağıtları keserek kare biçi- minde eş kağıtlar oluşturmak istiyor.

Hiç karton artmamak üzere en az kaç kâğıt oluş turulabilir?

A) 36

B) 40

C) 44

D) 126

A) 10.30

C)