0,25 mol CO₂ gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:I. 11 gramdır. II. 1,505.10²³ tane C atomu içerir

0,25 mol CO₂ gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:I. 11 gramdır.
II. 1,505.10²³ tane C atomu içerir.
III. 0,75 mol O atomu içerir.
IV. 44.NA akb’dir.
V. NK’da 5,6 L hacim kaplar.

Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
(C:12 g/mol, O:16 g/mol, NA:Avogadro sayısı = 6,02.10²³)
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) I ve IV.
D) III ve IV.
E) III ve V

0,25 mol CO₂ gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:I. 11 gramdır.

Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Cevap: Bu sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.